Pragensia svatojanská : Sborník statí o kultuře českého baroka.

ed. Bitnar, Vilém; ed. Procházka, Karel
Výbor Svatojanský pro oslavu 200. výročí kanonisace Jana Nepomuckého, 1929. 195 - [III] s.