Pracovní příležitosti ve Velké Británii.

Junior, 1995. 220 s.