Pracovní lékařství : učebnice pro lékařské fakulty.

Švestka, Bedřich
2. vyd. Avicenum, 1987. 214 s., 2 s. obr. příl