Práce zahání démony : sborník příspěvků účastníků pracovního týmu Scholé Filosofia k sedmdesátinám Bohumila Nusky.

Bor, 2003. 199 s.