Poznatky ze západního podnikání a managementu. [Díl] 1.

Vodáček, Z
Tisková, informační a propagační průmyslová agentura, . 81 s.
Edice: Knihovna řídícího pracovníka