Poznání, hodnocení a tvoření norem.

Zbořil, Blahoslav
1947.
Edice: Atheneum Havlického ; sv. 1