Pozitivizmus a náboženství : (přednáška konaná dne 15. ledna 1924).

Fajfr, František
B. Kočí, 1924. 38 s.
Edice: Přednášky Jednoty filosofické ; č. 20