Pozemní stavitelství pro 1. ročník SPŠ stavebních.

Hájek, Václav
5., upr. vyd. Sobotáles, 2001. 165 s.