Pozdrav z Bruntálu : Bruntál na dobových pohlednicích.

ed. Hergethová, Květoslava; ed. Niesner, Tomáš
Muzeum v Bruntále, 2003. 70 s.