Pozdrav : Almanach poézie : Jeseň 1942.

ed. Reisel, Vladimír; ed. Považan, Michal
Skarabeus, 1942. 99 s.