Pozdě k ránu.

Hlaváček, Karel; il. Štika, Karel
Svatopluk Klír, 1948. 68 s.