Povrchy a prostorové obsahy různých těles : Matievičův sudoměr ; Staré i nové míry a váhy ; Měrné [specifické] váhy různých látek.

Klíma, Jan
Spolek úředníků důchodkové kontroly v Čechách, 1924. 136 s.
Edice: Sbírka poučení pro důchodkovou kontrolu ; XVIII