Pověsti dávných časů : vyprávění, báje a ságy o bojích západních Slovanů před tisíci lety : pro čtenáře od 13 let.

Pludek, Alexej; il. Mézl, Zdeněk
3., přeprac. a rozš. vyd. Albatros, 1983. 247 s.