Pověsti a legendy Moravy a Slezska.

Polášková, Jiřina; Polášek, Jaromír
Agave, 1997. 333 s.