Poutníkův náhrdelník : Román z doby byzantinské.

Haggard, H. Rider
Alois Hynek, 1927. 367 s., 2 ins. listy