Poutní místa Moravy a Slezska.

Odehnal, František
Vyd. 1. Debora, 1995. 144 s.