Poučení o leteckém nebezpečí a o ochraně proti němu.

Nakladatelství Svazu čs. důstojnictva VOK, 1937. 60, [II] s.