Potulky po východnej Afrike.

Feriancová-Masárová, Zora
2. vyd. Osveta, 1983. 168 s.