Postkomunistické stranické soustavy a politická pluralita.

Strmiska, Maxmilián
1. vyd. Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 1999. 130 s.
Edice: Studie ; sv. 9