Posmrtný deník : přísně tajná odpověď Václavu Havlovi.

Kárnet, Jiří; ed. Debnár, Viktor A
Paseka, 2009. 121 s.