Posloucháme Smetanovu "Mou vlast".

Vosyka, Václav
2. vydání. Státní nakladatelství, 1945. 48 s.