Posledních deset let československé práce dějepisné : soubor zpráv Josefa Šusty o československé literatuře historické, vydávaných v "Revue Historique" za léta 1925-1935.

Šusta, Josef
Nákladem Historického klubu, 1937. iv, 238 s.