Poslední Vršovec : román ze století XII.

Svátek, Josef
Frant. Bačkovský, 1908. 451 s.
Edice: Josefa Svátka sebrané dějepisné romány ; díl XXII