Positivní etika jakožto mravouka na základě přirozeném.

Krejčí, František
Nákladem Jana Laichtera, 1922. 567 s.