Poruchy učení : dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, ADHD.

Zelinková, Olga
10., zcela přeprac. a rozš. vyd. Portál, 2003. 263 s.