Porozumění : Češi - Němci - východní Evropa 1848-1948.

Lemberg, Hans
NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2000. 350 s.