Porážka.

Fadejev, Aleksandr Aleksandrovič; il. Verejskij, Orest
4. vyd., ve Světě sovětů 1. Svět sovětů, 1956. 149 s.