Pomůcka ke zkoušce vrchnopoštmistrovské. I, Administrativní a hospodářské předměty.

Richter, Jan
2. vyd. Řed. pošt a telegr, 1922. 176 s.
Edice: Sbírka učebnic ředit. pošt a telegrafů ; 5