Pomocník : kniha o Palánku.

Ballek, Ladislav
Vyd. 2., V nakl. Motto 1. Motto, 2004. 420 s.