Polsko a Československo v roce 1968 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : Varšava, 4.-5. září 2003.

Dokořán, 2006. 361 s.