Polovodičové součástky v automatizaci.

Nessel, Vilém
2., přeprac. vyd. Státní nakladatelství technické literatury, 1979. 405 s.
Edice: Polovodičová technika ; sv. 29