Politologie : základy společenských věd.

David, Roman
3. přeprac. a rozš. vyd. Nakladatelství Olomouc, 2002. 391 s.