Politicko-statistický přehled mezinárodní.

Lamač, O
Jan Merta, 1926. 138 s.