Políčko, pole.

Knipper, Lev Konstantinovič
R. A. Dvorský, cop, . 2 s.