Pokrokový charakter Komenského pedagogiky.

Alt, Robert
1. vyd. Státní pedagogické nakladatelství, 1955. 146 s.
Edice: Knihovna pedagogických klasiků. Nová ř ; sv. 8