Pokladnice moudrých rčení.

Sa-skya Paṇḍi-ta Kun-dga' Rgyal-mtshan; Štroblová, Jana
3., rev. a dopl. vyd. Paseka, 2006. 213 s.