Poklad z Lemberka.

Bahounek, Jiří
2., dopl. vyd., v MCM vyd. 1. Matice cyrilometodějská, 1995. 146 s.