Pohroužení, aneb, Když se u nás režim mění : hra o revoluci v pěti obrazech s předscénami.

Strož, Daniel
CZ Books, 2004. 95 s.