Pohřební kaple Jana Amose Komenského v Naardenu, její sláva, ponížení, a obnovení : [De Grafkapel van Johannes Amos Comenius te Naarden, haar glorie, vernedering en hernieuwing.

Wirth, Zdeněk
Ministerstvo školství a národní osvěty, 1937. 19 - [II] - 23 - [II] s.