Pohledy : adresát: JUDr. Bohumil Hrabal, Jodasova 1105, Třeboradická 1105, 182 00 Praha 8, tel. 846322, chata 274, Kersko.

Sainer, Vladimír; ed. Řehounek, Jan
Vyd. 1. Vega-L ve spolupráci s Vladimírem Kvízem, 2002. 81 s.