Pohledy do českých dějin.

Vyd. 1. Futura, 2008. 254 s., xxxii s. obr. příl