Pohlavní život a výchova k manželství a rodičovství : příručka pro vychovatele, učitelea rodiče.

Nedoma, Karel
4., dopl. vyd. Státní zdravotnické nakladatelství, 1960. 103 s.