Pohádky z Tisíce a jedné noci.

Hrubín, František; il. Trnka, Jiří
7. vyd. Albatros, 1985. 88 s.