Pohádky a pověsti.

Němcová, Božena
Cesty, 1998. 205 s.