Poetika jakožto aesthetika umění básnického. Díl I.

Durdík, Josef
I.L. Kober, 1881. 562 s.