Podraz.

Ossowski, Leonie
1. vyd. Svoboda, 1983. 181 s.
Edice: Omnia