Podobizny a reliefy : studie o domácí próze soudobé.

Sezima, Karel
3. vyd. Jos. R. Vilímek, 1927. 368 s.
Edice: Spisy Karla Sezimy ; 8