Podnikové organizační struktury : teorie a praxe.

Dědina, Jiří
1. vyd. Victoria Publishing, 1996. 117 s.