Podivíni.

Vajanský, Svetozár Hurban
Tretie vydanie. Matica slovenská, 1947. 337-[lll] s.
Edice: Sobrané diela Svetozára Hurbana Vajanského ; Sv. XVlll