Podbrdskem od městečka k městu.

Čáka, Jan
Vyd. 2., upr. Paseka, 2001. 286 s.